Logo

Dreptul Transporturilor in Germania

Politica Comună a Transporturilor a necesitat mult timp pentru a se contura, primele progrese semnificative fiind înregistrate abia după 1985 în regiune Schleswig-Holstein. Aceasta se explică printr-un număr de factori, în special: Avocaţi în nordul Germania, diferenţele importante din structura acestei activităţi de la un stat la altul şi de la un tip de transport la altul; existenţa monopolurilor de stat; structurilor tradiţionale ale pieţei; disparitatea regulilor fiscale, administrative şi comerciale; încrederea generală în politicile române cu orientare modală; o multitudine de reguli tehnice diferite, adesea incompatibile.
Crearea Pieţei Interne a serviciilor de transport s-a bazat pe măsuri de liberalizare şi de armonizare. Astfel, Politica Comună a Transporturilor a eliminat progresiv din fiecare tip de transport obstacolele artificial ridicate între Statele Membre, eliminând distorsiunile tehnice, fiscale şi sociale ale liberei concurenţe şi permiţând operatorilor comunitari să furnizeze, fără discriminare, servicii într-un alt stat membru decât cel în care îşi au sediul.
Oraş în Germania În cadrul liberalizării pieţei comunitare, Politica Comună a Transporturilor a garantat condiţii de funcţionare armonioase, definind regulile care trebuiesc respectate de către avocatii comunitari în ceea ce priveşte aptitudinile profesionale, securitatea, dispoziţiile sociale şi obligaţiile ce revin serviciului public.
Deşi complexitatea sectorului transporturilor în limba germană şi diferenţele importante între structurile şi politicile naţionale au făcut necesară recurgerea, în domeniile cele mai sensibile, la perioade tranzitorii şi la scutiri temporare, cadrul juridic al Pieţei Interne a transporturilor este instituit, iar regulile comunitare au fost transpuse într-un mod satisfăcător în legislaţiile naţionale prin avocaţi specializaţi în drept transport în Hamburg.
Eficacitatea sistemului comunitar astfel creat nu va deveni evidentă decât treptat. Domeniile care prezintă probleme încă de la început pot fi identificate, ca şi cele care progresează într-un mod armonios, iar întocmirea unor reguli trebuie să meargă în paralel cu implementarea lor efectivă de către autorităţile chemate să exercite un nivel satisfăcător de control.